မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ချောက်ခရိုင် ရေနံချောင်းမြို့နယ် 1715754063ရေနံချောင်း.pdf
ချောက်မြို့နယ် 1715678308ချောက်.pdf
ဂန့်ဂေါခရိုင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ် 1715678336ဂန့်ဂေါ.pdf
ထီးလင်းမြို့နယ် 1715678355ထီးလင်း.pdf
ဆောမြို့နယ် 1715754120ဆော.pdf
ပခုက္ကူခရိုင် ရေစကြိုမြို့နယ် 1715754091ရေစကြို.pdf
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် 1715754648ဆိပ်ဖြူ.pdf
မြိုင်မြို့နယ် 1715678534မြိုင်.pdf
ပေါက်မြို့နယ် 1715678630ပေါက်.pdf
ပခုက္ကူမြို့နယ် 1715678609ပခုက္ကူ.pdf
မကွေးခရိုင် မကွေးမြို့နယ် 1715678402မကွေး.pdf
နတ်မောက်မြို့နယ် 1715678572နတ်မောက်.pdf
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် 1715755016တောင်တွင်းကြီး.pdf
မြို့သစ်မြို့နယ် 1715678553မြို့သစ်.pdf
မင်းဘူးခရိုင် စလင်းမြို့နယ် 1715755167စလင်း.pdf
မင်းဘူးမြို့နယ် 1715678472မင်းဘူး(စကု).pdf
ငဖဲမြို့နယ် 1715678590ငဖဲ.pdf
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် 1715755270ပွင့်ဖြူ.pdf
စေတုတ္တရာမြို့နယ် 1715755147စေတုတ္တရာ.pdf
သရက်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် 1715678424မင်းလှ.pdf
မင်းတုန်းမြို့နယ် 1715678516မင်းတုန်း.pdf
ကံမမြို့နယ် 1715678374ကံမ.pdf
သရက်မြို့နယ် 1715755290သရက်.pdf
အောင်လံခရိုင် အောင်လံမြို့နယ် 1715678284အောင်လံ.pdf
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် 1715755445ဆင်ပေါင်ဝဲ.pdf