ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ကျုံပျော်ခရိုင် ကျုံပျော်မြို့နယ် 1716956228ကျုံပျော်.pdf
ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် 1716956133ကျောင်းကုန်း.pdf
ရေကြည်မြို့နယ် 1716972699ရေကြည်.pdf
ပုသိမ်ခရိုင် ငပုတောမြို့နယ် 1716956245ငပုတော.pdf
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် 1716956082ကန်ကြီးထောင့်.pdf
သာပေါင်းမြို့နယ် 1716956629အစုံ.pdf
ပုသိမ်မြို့နယ် 1716956360ပုသိမ်.pdf
ဖျာပုံခရိုင် ကျိုက်လတ်မြို့နယ် 1716956171ကျိုက်လတ်.pdf
ဘိုကလေးမြို့နယ် 1716956409BGE.pdf
ဖျာပုံမြို့နယ် 1716956378ဖျာပုံမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာ.pdf
ဒေးဒရဲမြို့နယ် 1716956298DDY_Township (Website)(1 File).pdf
မအူပင်ခရိုင် ပန်းတနော်မြို့နယ် 1716956341ပန်းတနော်.pdf
ဓနုဖြူမြို့နယ် 1716956321ဓနုဖြူ.pdf
ညောင်တုန်းမြို့နယ် 1716956269ညောင်တုန်း.pdf
မအူပင်မြို့နယ် 1716956498မအူပင်.pdf
မြောင်းမြခရိုင် အိမ်မဲမြို့နယ် 1716956706မျက်နှာဖုံး၊ မာတိကာ။ စာချော.pdf
ဝါးခယ်မမြို့နယ် 1716956601စာချော၊ မျက်နှာဖုံး၊ မြေပုံ.pdf
မြောင်းမြမြို့နယ် 1716956470myaungmya data(2).pdf
မြန်အောင်ခရိုင် အင်္ဂပူမြို့နယ် 1716956684စာချော၊ မာတိကာ၊ မြေပုံ.pdf
မြန်အောင်မြို့နယ် 1716956448မြန်အောင်.pdf
ကြံခင်းမြို့နယ် 1716956200ကြံခင်း.pdf
လပွတ္တာခရိုင် လပွတ္တာမြို့နယ် 1716956553လပွတ္တာ.pdf
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် 1716956536မော်လမြိုင်ကျွန်း.pdf
ဟင်္သာတခရိုင် ဇလွန်မြို့နယ် 1716972720ဇလွန်.pdf
ဟင်္သာတမြို့နယ် 1716956662ဟင်္သာတ.pdf
လေးမျက်နှာမြို့နယ် 1716956579လေးမျက်နှာ.pdf