ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
မက်မန်းခရိုင် မက်မန်းမြို့နယ် 1716178424မက်မန်း.pdf
နားဖန်းမြို့နယ်
ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)မြို့နယ်
ဟိုပန်ခရိုင် ဟိုပန်မြို့နယ် 1716176468ဟိုပန်မြို့နယ် DATA.pdf
ပန်ဝိုင်မြို့နယ်
မိုင်းမောမြို့နယ်
ဓနု(ကအဒ) ရွာငံမြို့နယ် 1716178960ရွာငံမြို့နယ်.pdf
ပင်းတယမြို့နယ် 1716178850ပင်းတယမြို့နယ်.pdf
ပအိုဝ်း(ကအဒ) ဆီဆိုင်မြို့နယ် 1716178865ဆီဆိုင်မြို့နယ်.pdf
ဟိုပုံးမြို့နယ် 1716176490ဟိုပုံးမြို့နယ်.pdf
ပင်လောင်းမြို့နယ် 1716178837ပင်လောင်းမြို့နယ်.pdf
ပလောင်(ကအဒ) မန်တုံမြို့နယ် 1716178361မန်တုံ.pdf
နမ့်ဆန်မြို့နယ် 1716178787နမ့်ဆန်.pdf
ကိုးကန့်(ကအဒ) ကုန်ကြမ်းမြို့နယ် 1716176535ကုန်းကြမ်း.pdf
လောက်ကိုင်မြို့နယ် 1716176686လောက်ကိုင်မြို့နယ် DATA.pdf
ကလောခရိုင် ညောင်ရွှေမြို့နယ် 1716178813ညောင်ရွှေ.pdf
ကလောမြို့နယ် 1716176508ကလော.pdf
ဖယ်ခုံမြို့နယ် 1716178825ဖယ်ခုံ.pdf
ကျောက်မဲခရိုင် သီပေါမြို့နယ် 1716178932သီပေါမြို့နယ် DATA.pdf
ကျောက်မဲမြို့နယ် 1716176608ကျောက်မဲမြို့နယ် DATA.pdf
နမ္မတူမြို့နယ် 1716178774နမ္မတူ.pdf
နောင်ချိုမြို့နယ် 1716178800နောင်ချိုမြို့နယ် DATA.pdf
ကျိုင်းတုံခရိုင် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် 1716176633ကျိုင်းတုံမြို့နယ် DATA.pdf
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် 1716178517မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် DATA.pdf
မိုင်းခတ်မြို့နယ် 1716178438မိုင်းခတ်မြို့နယ်.pdf
ကွတ်ခိုင်ခရိုင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် 1716176577ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်.pdf
တာချီလိတ်ခရိုင် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် 1716178494မိုင်းဖြတ်.pdf
တာချီလိတ်မြို့နယ် 1716178892တာချီလိတ်.pdf
တောင်ကြီးခရိုင် ရပ်စောက်မြို့နယ် 1716178946ရပ်စောက်မြို့နယ် DATA.pdf
တောင်ကြီးမြို့နယ် 1716178907တောင်ကြီးမြို့နယ် Data(1).pdf
တန့်ယန်းခရိုင် မိုင်းရယ်မြို့နယ် 1716178653Mong yai Township Website.pdf
တန့်ယန်းမြို့နယ် 1716178879တန့်ယန်း.pdf
နမ့်စန်ခရိုင် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် 1716176561ကွန်းဟိန်း.pdf
မိုးနဲမြို့နယ် 1716178706မိုးနဲ.pdf
နမ့်စန်မြို့နယ် 1716178760နမ့်စန်.pdf
မူဆယ်ခရိုင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် 1716178746နမ့်ခမ်း.pdf
မူဆယ်မြို့နယ် 1716178733မူဆယ်.pdf
မိုးမိတ်ခရိုင် မိုးမိတ်မြို့နယ် 1716178692မိုးမိတ်မြို့နယ် DATA.pdf
မဘိမ်းမြို့နယ် 1716178332မဘိမ်းမြို့နယ် DATA.pdf
မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းဆတ်မြို့နယ် 1716178535မိုင်းဆတ်.pdf
မိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းတုံမြို့နယ် 1716178627မိုင်းတုံ.pdf
မိုင်းယောင်းခရိုင် မိုင်းယောင်းမြို့နယ် 1716178679မိုင်းယောင်းမြို့နယ်.pdf
မိုင်းယန်းခရိုင် မိုင်းယန်းမြို့နယ် 1716178666မိုင်းယန်း.pdf
မိုင်းရှူးခရိုင် မိုင်းရှူးမြို့နယ် 1716178612မိုင်းရှူး.pdf
ကျေးသီးမြို့နယ် 1716176620ကျေးသီး.pdf
မိုင်းလားခရိုင် မိုင်းလားမြို့နယ်
လားရှိုးခရိုင် သိန္နီမြို့နယ် 1716178919သိန္နီမြို့နယ်.pdf
လားရှိုးမြို့နယ် 1716176660လားရှိုး.pdf
ကွမ်းလုံမြို့နယ် 1716176593ကွမ်းလုံ.pdf
လင်းခေးခရိုင် လင်းခေးမြို့နယ် 1716176673လင်းခေး.pdf
မောက်မယ်မြို့နယ် 1716178719မောက်မယ်မြို့နယ်.pdf
မိုင်းပန်မြို့နယ် 1716178473မိုင်းပန်မြို့နယ် DATA.pdf
လွိုင်လင်ခရိုင် လွိုင်လင်မြို့နယ် 1716178316လွိုင်လင်.pdf
လဲချားမြို့နယ် 1716176647လဲချား.pdf
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် 1716178453မိုင်းကိုင်.pdf