1 / 4
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)
2 / 4
ကရင်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး
3 / 4
ဝန်ကြီးများရုံး
4 / 4
Yangon

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန သတင်းများ

သတင်းများဖတ်ရှုရန်.....

အများပြည်သူသိရှိရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

အမိန့်/ကြေညာချက်များဖတ်ရှုရန်.....

ဆက်သွယ်ရန်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၁၀)

ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်

067-3-412793

Monday to Friday 0930AM to 0430PM

gadoffice.gov@gmail.com

Email us your query

ဌာန ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း
စီမံရေးရာဌာန 067-3-412790
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန 067-3-412795
မြေယာဌာန 067-3-412797
ယစ်မျိုးနှင့်အခွန်ဌာန 067-3-412792
ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာဌာန 067-3-412796
နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့်သုတေသနဌာန 067-3-412810
အုပ်ချုပ်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း 067-3-412815