မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ကျိုက်ထိုခရိုင် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် 1715764850ကျိုက်ထို.pdf
ဘီးလင်းမြို့နယ် 1715764806ဘီးလင်း.pdf
မော်လမြိုင်ခရိုင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် 1715764823ချောင်းဆုံ.pdf
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် 1715764920သံဖြူဇရပ်.pdf
ကျိုက်မရောမြို့နယ် 1715764838ကျိုက်မရော.pdf
မော်လမြိုင်မြို့နယ် 1715764869မော်လမြိုင်.pdf
မုဒုံမြို့နယ် 1715764880မုဒုံ.pdf
ရေးခရိုင် ရေးမြို့နယ် 1715764932ရေး.pdf
သထုံခရိုင် သထုံမြို့နယ် 1715764909သထုံ.pdf
ပေါင်မြို့နယ် 1715764896ပေါင်.pdf