မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် 1715759321စဉ့်ကိုင်.pdf
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် 1715758996ကျောက်ဆည်.pdf
မြစ်သားမြို့နယ် 1715759180မြစ်သား.pdf
ညောင်ဦးခရိုင် ညောင်ဦးမြို့နယ် 1715759238ညောင်ဦး.pdf
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် 1715759015ကျောက်ပန်းတောင်း.pdf
တံတားဦးခရိုင် တံတားဦးမြို့နယ် 1715759370တံတားဦး.pdf
ငါန်းဇွန်မြို့နယ် 1715759198ငါန်းဇွန်.pdf
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်
မဟာအောင်မြေခရိုင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် 1715759299ပြည်ကြီးတံခွန်.pdf
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် 1715758959ချမ်းအေးသာစံ.pdf
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် 1715758979ချမ်းမြသာစည်.pdf
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် 1715759052မဟာအောင်မြေ.pdf
မိတ္ထီလာခရိုင် မိတ္ထီလာမြို့နယ် 1715759087မိတ္ထီလာ.pdf
မလှိုင်မြို့နယ် 1715759032မလှိုင်.pdf
သာစည်မြို့နယ် 1715759424သာစည်.pdf
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် 1715759439ဝမ်းတွင်း.pdf
မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် 1715759217နွားထိုးကြီး.pdf
တောင်သာမြို့နယ် 1715759389တောင်သာ.pdf
မြင်းခြံမြို့နယ် 1715759136မြင်းခြံ.pdf
ရမည်းသင်းခရိုင် ရမည်းသင်းမြို့နယ် 1715759454ရမည်းသင်း.pdf
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် 1715759279ပျော်ဘွယ်.pdf
သပိတ်ကျင်းခရိုင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် 1715759406သပိတ်ကျင်း.pdf
မိုးကုတ်မြို့နယ် 1715759106မိုးကုတ်.pdf
စဉ့်ကူးမြို့နယ် 1715759348စဉ့်ကူး.pdf
အမရပူရခရိုင် အမရပူရမြို့နယ် 1715758938အမရပူရ.pdf
အောင်မြေသာစံခရိုင် မတ္တရာမြို့နယ် 1715759071မတ္တရာ.pdf
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် 1715759260ပုသိမ်ကြီး.pdf
အောင်မြေသာစံမြို့နယ် 1715758919အောင်မြေသာစံ.pdf