စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
နာဂ(ကအဒ) လေရှီးမြို့နယ် 1715313680Data.pdf
နန်းယွန်းမြို့နယ် 1715314638Data.pdf
လဟယ်မြို့နယ် 1715313664Data.pdf
ကလေးခရိုင် ကလေးမြို့နယ် 1715313498Data.pdf
မင်းကင်းမြို့နယ် 1715313714Data.pdf
ကလေးဝမြို့နယ် 1715313515Data.pdf
ကသာခရိုင် ကသာမြို့နယ် 1715313566Data.pdf
အင်းတော်မြို့နယ် 1715313482Data.pdf
ဗန်းမောက်မြို့နယ် 1715313377Data.pdf
ထီးချိုင့်မြို့နယ် 1715313461ထီးချိုင့်.pdf
ကောလင်းခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် 1715314693Data.pdf
ဝန်းသိုမြို့နယ် 1715315263ဝန်းသို.pdf
ကောလင်းမြို့နယ် 1715313583ကောလင်း.pdf
ကန့်ဘလူခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် 1715313549ကန့်ဘလူ.pdf
ကျွန်းလှမြို့နယ် 1715313639Data.pdf
ခန္တီးခရိုင် ခန္တီးမြို့နယ် 1715313604Data.pdf
စစ်ကိုင်းခရိုင် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် 1715314724စစ်ကိုင်း.pdf
မြောင်မြို့နယ် 1715313750Data.pdf
မြင်းမူမြို့နယ် 1715313767Data.pdf
တမူးခရိုင် တမူးမြို့နယ် 1715315195တမူး.pdf
မုံရွာခရိုင် မုံရွာမြို့နယ် 1715313729Data.pdf
ဘုတလင်မြို့နယ် 1715313394Data.pdf
ချောင်းဦးမြို့နယ် 1715313411Data.pdf
အရာတော်မြို့နယ် 1715313354Data.pdf
မော်လိုက်ခရိုင် မော်လိုက်မြို့နယ် 1715313696မော်လိုက်.pdf
ဖောင်းပြင်မြို့နယ် 1715314673Data.pdf
ယင်းမာပင်ခရိုင် ယင်းမာပင်မြို့နယ် 1715315296ယင်းမာပင်.pdf
ပုလဲမြို့နယ် 1715314655Data.pdf
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် 1715314776Data.pdf
ကနီမြို့နယ် 1715313530ကနီ.pdf
ရေဦးခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် 1715315279ရေဦး.pdf
တန့်ဆည်မြို့နယ် 1715315233Data.pdf
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် 1715313428Data.pdf
ရွှေဘိုခရိုင် ဝက်လက်မြို့နယ် 1715315247Data.pdf
ရွှေဘိုမြို့နယ် 1716972603ရွှေဘိုမြို့နယ်.pdf
ခင်ဦးမြို့နယ် 1715313620Data.pdf
ဟုမ္မလင်းခရိုင် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် 1715313444Data.pdf