ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ဒီးမော့ဆိုခရိုင် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် 1715232634ဒီမော့ဆို.pdf
ဖရူဆိုမြို့နယ် 1715232732ဖရူဆို.pdf
ဘောလခဲခရိုင် ဘောလခဲမြို့နယ် 1715232613ဘောလခဲ.pdf
ဖားဆောင်းမြို့နယ် 1715232710ဖားဆောင်း.pdf
မယ်စဲ့ခရိုင် မယ်စဲ့မြို့နယ် 1715232678မယ်စဲ့.pdf
လွိုင်ကော်ခရိုင် လွိုင်ကော်မြို့နယ် 1715232659လွိုင်ကော်.pdf
ရှားတောမြို့နယ် 1715232753ရှားတော.pdf