သန်းခေါင်စာရင်းယူနစ်များ (Census Unit)တွင် အဆောက်အအုံစာရင်းတင်ခြင်းနှင့် ဆွဲတင်စစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းယန်းခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ ဟိုကပ်ရပ်ကွက်အတွင်း၌ (၂၃-၁-၂၀၂၄)ရက်၊ (၁၄၃၀)အချိန်တွင် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် မြို့ပြရပ်ကွက်များတွင် သန်းခေါင်စာရင်းယူနစ်များ (Census Unit) တွင် အဆောက်အအုံစာရင်းတင်ခြင်းနှင့် ဆွဲတင်စစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေအား ဒုတိယ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမန်ကိုဟောသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ခရိုင်သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီ ဝင်များ၊ မြို့နယ်သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။