အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်သူများကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ထွန်းထွန်းရွှေဆိုင် ကို ၆-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ အဖိုးတန်သတ္တု(ရွှေ)ရောင်းဝယ်ရေး အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် သတိပေးမှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းအပါအဝင် လိုအပ်သည့်အရေးယူမှုများကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။