တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ကော့သောင်းခရိုင် ကော့သောင်းမြို့နယ် 1715331540ကော့သောင်း.pdf
ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ် 1715333173ရေဖြူ.pdf
ထားဝယ်မြို့နယ် 1715331519ထားဝယ်.pdf
သရက်ချောင်းမြို့နယ် 1715582639သရက်ချောင်း.pdf
လောင်းလုံမြို့နယ် 1715331586လောင်းလုံး.pdf
ဘုတ်ပြင်းခရိုင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် 1715331503ဘုတ်ပြင်း.pdf
မြိတ်ခရိုင် မြိတ်မြို့နယ် 1715331603မြိတ်.pdf
ပုလောမြို့နယ် 1715332346ပုလော.pdf
တနင်္သာရီမြို့နယ် 1715332392တနင်္သာရီ.pdf
ကျွန်းစုမြို့နယ် 1715331561ကျွန်းစု.pdf