နေပြည်တော်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ဇေယျာသီရိခရိုင် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် 1714818117Poba Thiri Data.pdf
ဇေယျာသီရိမြို့နယ် 1714817198zayerthiri.pdf
ပျဉ်းမနားခရိုင် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် 1714966835Zubuthiri Data.pdf
ပျဉ်းမနားမြို့နယ် 1715244382ပျဉ်းမနား.pdf
လယ်ဝေးခရိုင် လယ်ဝေးမြို့နယ် 1715244429လယ်ဝေး.pdf
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် 1715244461ဒက္ခိဏသီရိ.pdf
ဥတ္တရခရိုင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် 1715244490ဥတ္တရသီရိ.pdf
တပ်ကုန်းမြို့နယ် 1715244563တပ်ကုန်း.pdf