ဆက်သွယ်ရန်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၁၀)

ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်

+67-3-412810

Monday to Friday 0930AM to 0430PM

info@gmail.com

Email us your query

နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ

စဉ် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
နေပြည်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်း၊ ပျဉ်းမနား 067-3-412778,412779
ကချင်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ် 074-22728
ကယားပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ် 083-21034
ကရင်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ် 058-23219
ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ် 09250837015
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 071-2032537
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 059-23561
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 052-2221943
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 063-2025023
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မန္တလေးမြို့၊ 02-4039083
၁၁ မွန်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ် 057-24730
၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် 043-23634
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်မြို့ 01 - 8221017
၁၄ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် 081-2121298
၁၅ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 042-25277,24242